Schoolteam (schooljaar 2017-2018)

Ons enthousiaste schoolteam bestaat uit de volgende mensen:

 

Onderbouw 

 

Leerkracht Groep

José Melis

 

1/2 A

Inge Vandevenne

 

1/2 B

Juliëtte Kooij

 

1/2 C

Astrid Boeklagen

Suzanne Glas (LIO)

 

1/2 D

Marja Rootlieb 1/2 E

 

Middenbouw

 

Leerkracht Groep

Laura Goote

Tamara Goes

 

3 A

Gina van der Werf

 

3 B

Eva Riem

Natalie Berkley

 

4 A

Manon Werkman

Lisa van Mierlo

 

4 B

Frank Hekman

Daniëlle van Rooden

 

5 A

Isabelle van Marwijk Kooij 5 B

 

Bovenbouw

 

Leerkracht Groep

Hans Nooij

Lisa van Mierlo

 

6 A

Janne Steenmetz

Hanneke Wiertz

 

6 B

Nicole Rijnvis

 

7 A

Helleen Postma

Geraldine de Joncheere

 

7 B

Judith de Vries

Mariska van Boheemen (LIO)

 

8 A

Karin Kruiger 8 B

 

Leerkrachten extra ondersteuning

 

Leerkracht Functie
Geraldine de Joncheere Plusklas groep 5 t/m 8
Tamara Goes Plusklas groep 1 t/m 4
Christine van de Poll Remedial Teaching
Jessie Mooij Remedial Teaching
Lisanne Spanjer Ondersteuning in diverse groepen

 

Vakleerkrachten

 

Leerkracht Functie
Sjaak Jongejan Leerkracht  beeldende vorming
Ilja Nooij Leerkracht bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8
Floor van Krevelen Leerkracht bewegingsonderwijs groepen 1/2

 

Experts

 

Leerkracht Functie
Daniëlle van Rooden Expert Daltononderwijs groep 1 t/m 4
Karin Kruiger Expert Daltononderwijs groep 5 t/m 8
Helleen Postma Expert Taal & Lezen
Isabelle van Marwijk Kooy Expert Engels
Eva Riem Expert ICT & Media
Sjaak Jongejan Expert Cultuur
Geraldine de Joncheere Expert Meer- en Hoogbegaafdheid
Elsbeth Mees Expert Pedagogisch Klimaat

 

Onderwijsondersteunend personeel

 

Medewerker Functie
Elsbeth Mees Intern Begeleider groep 1 t/m 4
Conny Vos Intern Begeleider groep 5 t/m 8
Suzanne Goubitz Administratie

Annemarie Selie

Jaap Tesser

Conciërge
Wouter Burger ICT-medewerker
Mary-Ann van Leeuwen TSO-coördinator (tussenschoolse opvang)

Lizet Kranen

VVE-coördinator (vroege voorschoolse educatie)

Adjunct directeur

Frank Blackstone Ondersteunend vrijwilliger
Ronald Blikman Directeur