Schoolteam (schooljaar 2022-2023)

Ons enthousiaste schoolteam bestaat uit de volgende mensen:

 

Onderbouw 

 

Leerkracht Groep

Milou Wattel

 

1/2 A

Astrid Boeklagen

Marja Rootlieb

 

1/2 B

Suzanne Glas

  

1/2 C

Floor van Krevelen (maan- en dinsdag)

Isabelle van Marwijk (woens- t/m vrijdag)

 

1/2 D

Loïs Kwint (maan- en dinsdag) (inval)

Widad Abdalla (woens- t/m vrijdag) (inval)

 

Lynsey de Vries (voorlopig afwezig)

 

1/2 E

 

Middenbouw

 

Leerkracht Groep

Marjolein v/d Zee

Juliette Kooij

 

3 A

Gioya Bordes

 

3 B

Suus Schenk

Hannke Wierts

 

4 A

Sanne Admiraal

Laurita Otten (Lio)

 

4 B

Frank Hekman

Caroline Middelbeek (Lio)

 

5 A

Marije van der Poel (inval)

Pauline Heijblom

(Laura Goote)

5 B

 

Bovenbouw

 

Leerkracht Groep

Paulien de Groot

 

6 A

Manon Werkman

Hanneke Wiertz

6 B

Gina van der Werf

Bert van Leijden

 

7 A

Karin Kruiger

Bert van Leijden

 

7 B

Lisanne Spanjer

 

8 A

Lisa van Mierlo

 

8 B

 

Leerkrachten extra ondersteuning

 

Leerkracht Functie
Tamara Goes Plusklas groep 1 t/m 4 (de Zee)
Geraldine de Joncheere Plusklas groep 5 t/m 8 (de Zee)
Esther Jacobs Remedial Teaching (de Haven)

 

Vakleerkrachten

 

Leerkracht Functie
Iris Boers Leerkracht  beeldende vorming
Ilja Nooij Leerkracht bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8
Floor van Krevelen Leerkracht bewegingsonderwijs groepen 1/2
Evita Ooms Leerkracht wetenschap, techniek en natuur

 

Experts

 

Leerkracht Functie
Esther Jacobs Expert RT
Gioya Bordes Expert Daltononderwijs
Gina van der Werf Expert Taal & Lezen
Frank Hekman Expert ICT & Rekenen
Paulien de Groot Expert Cultuur 
Geraldine de Joncheere Expert Talent en Differentiatie
Tamara Goes Expert Talent en Differentiatie
Lisa van Mierlo Expert Pedagogisch Klimaat
Sanne Admiraal Expert Pedagogisch Klimaat

 

Onderwijsondersteunend personeel

 

Medewerker Functie
Elsbeth Hoogervorst Intern Begeleider
Juliette Kooij Intern Begeleider
Suzanne Goubitz Administratie

Burak Kilinc

Conciërge
Wouter Burger ICT-medewerker
Caroline Middelbeek Leraarondersteuner + Lio stagiair
Laurita Otten

Leraarondersteuner + Lio stagiair

Rebekka Goubitz Leraarondersteuner
Joesja Hoekstra Leraarondersteuner
Mary-Ann van Leeuwen TSO-coördinator (tussenschoolse opvang)
Eva Riem Directeur
Christl Buijs Adjunctdirecteur